NURSEE to platforma typu marketplace, łącząca osoby potrzebujące opieki medycznej wraz z wykwalifikowaną kadrą pielęgniarsko-położniczą. Naszym celem jest stworzenie aplikacji która daje użytkownikom łatwy dostęp do spersonalizowanej pomocy medycznej jednocześnie dając pielęgniarkom narzędzie do dodatkowego zarobku.

348 tys.

Pielęgniarek

10 mln

Osób powyżej 60. roku życia

650 tys.

Hospitalizacji rocznie

Innowacje

Wprowadzenie aplikacji NURSEE rozwiązuje problem dostępności do podstawowej opieki medycznej, niezależnie od miejsca zamieszkania w trybie natychmiastowym. Dodatkowo, NURSEE będzie oferować abonamenty i pakiety usługowe, dzięki którym osoby starsze lub niezbyt biegle znające się na technologii będą miały łatwy dostęp do badań prewencyjnych.

Dla potrzebujących

Na platformie osoby potrzebujące otrzymują dostęp do szerokiej gamy usług pielęgniarek i położnych realizowanych w domu. Użytkownik ma możliwość umówienia wizyty, z wykwalifikowaną kadrą w dowolnym momencie niezależnie od miejsca zamieszkania. Na dodatek ma możliwość monitorowania i śledzenia przebiegu historii choroby oraz planowania badań profilaktycznych lub prewencyjnych. NURSEE jest inteligentnym komunikatorem z dostosowanym interface-em pod każdą grupę wiekową.

Dla pielęgniarek

Kadra pielęgniarsko-położnicza w ramach naszej platformy otrzymuje przede wszystkim możliwość prowadzenia własnej działalności zarobkowej, jednocześnie nabywając niezbędne doświadczenie w zawodzie. Dzięki szeregu funkcjonalności takimi jak: interaktywny kalendarz do zarządzania wizytami, zdigitalizowaną historią wszystkich wyników badań pacjentów i przebiegu każdej choroby lub urazu, pielęgniarki i położne będą w stanie w łatwy sposób świadczyć usługi ogromnej liczbie potrzebujących.

© All rights reserved. Made by MAGLY. Access Privacy Policy.

© All rights reserved. Made by MAGLY. Access Privacy Policy.

Top